عفاف دل ، حجاب تن

حجاب،فريضه اي الهي بدون فرصت قضا

مسابقه مقاله نویسی باموضوع عفاف وحجاب

مشاوراموربانوان مدیریت آموزش وپرورش بندرترکمن درراستای تحکیم عفاف وحجاب

مسابقه ی مقاله نویسی باموضوع مذکوردربین فرهنگیان ودانش آموزان خانم وآقا

برگزارنموده است. عزیزان شرکت کننده می توانندآثثارخودرابه کانون اندیشه

 ارسال کنند. به نفرات برتر به رسم یادبودهدیه ای تعلق خواهدگرفت.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 22:24  توسط مشاوراموربانوان - حقی  |